Laporan Bulanan

Data Operasi SAR kantor SAR Semarang ( Tahun 2016 )

1. Operasi SAR bulan Januari 2016                         [ view ]

2. Operasi SAR bulan Februari 2016                       [ view ]

3. Operasi SAR bulan Maret 2016                           [ view ]

4. Operasi SAR bulan April 2016                             [ view ]

5. Operasi SAR bulan Mei 2016                               [ view ]

6. Operasi SAR bulan Juni 2016                               [ view ]

7. Operasi SAR bulan Juli 2016                                 [ view ]

8. Operasi SAR bulan Agustus 2016                        [ view ]

9. Operasi SAR bulan September 2016                  [ view ]

10. Operasi SAR bulan Oktober 2016                     [ view ]

11. Operasi SAR bulan November 2016                 [ view ]

12. Operasi SAR bulan Desember 2016                 [ view ]

Data Operasi SAR kantor SAR Semarang ( Tahun 2017 )

1. Operasi SAR bulan Januari 2017                         [ view ]

2. Operasi SAR bulan Februari 2017                       [ view ]

3. Operasi SAR bulan Maret 2017                           [ view ]

4. Operasi SAR bulan April 2017                             [ view ]

5. Operasi SAR bulan Mei 2017                               [ view ]

6. Operasi SAR bulan Juni 2017                               [ view ]

7. Operasi SAR bulan Juli 2017                                 [ view ]

8. Operasi SAR bulan Agustus 2017                        [ view ]

9. Operasi SAR bulan September 2017                  [ view ]